Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 45-035 Opole ul. Nysy Łużyckiej 42
tel. +77 453 99 06, 454 22 89 faks/sekretariat: 453 00 69O Inspektoracie W Opolu i województwie
Wydział Inspekcji
Wydział Monitoringu Środowiska
Laboratorium
Wydział Administracyjno - Techniczny
Wydział Budżetu i Finansów


Jakość powietrza atmosferycznego
Baza zanieczyszczeń powietrza
Bieżące wyniki pomiarów
GIOŚ: serwis o jakości powietrza
Opolski Urząd Wojewódzki : Urząd Miasta Opola : Samorząd Województwa Opolskiego : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :

Starostwa Powiatowe: Opolskie : Brzeskie : Głubczyckie : Kędzierzyńsko - Kozielskie : Kluczborskie : Krapkowickie : Namysłowskie : Nyskie : Oleskie : Prudnickie : Strzelce Opolskie

Organizacje Pozarządowe
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych :
Ogłoszenia Ochrona Środowiska w Polsce
Komunikaty
Udostępnianie informacji

Racjonalna gospodarka nawozami
Rekultywacja terenów zdegradowanych
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
NFOSiGW Dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych
PDF Pozwolenia zintegrowane – nowe rodzaje działalności
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Wojewódzkie Inspektoraty:  Białystok : Bydgoszcz : Gdańsk : Katowice : Kielce : Kraków : Lublin : Łódź : Olsztyn : Poznań : Rzeszów : Szczecin : Warszawa : Wrocław : Zielona Góra

Ministerstwo Środowiska : Instytut Ochrony Środowiska : Centrum Gospodarki OdpadamiNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej : UNEP/GRID : Centrum Informacji o Środowisku
Organizacje Pozarządowe
Federacja Zielonych - Warszawa : Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska : Światowy Fundusz Na Rzecz Przyrody : Zielona Sieć : Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych : Pracownia na rzecz Wszystkich Istot : Towarzystwo na rzecz Ziemi : Centrum Prawa Ekologicznego : Liga Ochrony Przyrody : Serwis Informacyjny Ochrony Środowiska : Zielona Brama : Narodowy Konkurs Ekologiczny
Biuletyn Informacji Publicznej Ochrona Środowiska w Europie i na świecie
BIP Strona główna BIP Inspektoratu
Zamówienia publiczne
NFOŚiGW Przedsięwzięcia finansowane ze środków NFOŚiGW
EEA - European Environment Agency : EU Activities - Environment : EIONET Portal : European Environmental Law : UK Environment Agency : Umweltbundesamt : Danish EPA : HELCOM : Czech Environmental Inspection : Ministry of the Environment of the Czech Republic : Slovak Environmental Agency : Slovak Ministry of Environment : Ministry of Environment of the Republic of Lithuania : Austrian Federal Environment Agency
United Nations Environment Programme : U.S. Environmental Protection Agency : World Wildlife Fund : Australia's Environment Portal : 100 Top Environment Sites : Greenpeace International
Szukaj na naszych stronach


Na zdjęciach u góry: panorama Opola z wieży Piastowskiej

e-mail: poczta@opole.pios.gov.pl Zaktualizowano 10 marca 2015